Trebuie să faceți o comandă minimă de 50 Lei.

Iarăși de la început Texte despre viața cotidiană și veșnicie

8.00 lei

54 în stoc

Iarăși de la început Texte despre viața cotidiană și veșnicie

În fiecare zi o nouă Golgota.
În fiecare zi o mică luptă.

În fiecare zi, când se luminează de ziuă, străduieşte- te s-o iei de la început.
Chiar dacă crucea ţi se pare grea.
Chiar dacă drumul ţi se pare lung.

Iarăşi de la început.
Toţi cam aşa o scoatem la capăt…
Pe de o parte, „Slavă lui Dumnezeu”, iar pe de altă parte, „Maica Domnului, ajută-mă…”.

Să fii om bun nu înseamnă să nu păcătuieşti.
Ştii? Mulţi oameni sfinţi au fost cei mai mari păcătoşi.
Să fii om bun înseamnă că, după fiecare cădere a ta, după fiecare păcat, găseşti puterea să spui „Am păcătuit” şi să te ridici şi s-o iei iarăşi de la început…

Iarăși de la început Texte despre viața cotidiană și veșnicie

Păzeşte-te, dar, ca nu cumva mân­dria pe care acum începi a o călca prin fier­binţeala smereniei să o ridici iarăşi asupră-ţi  [ca, de pildă, atunci] când, învăţând Psaltirea sau ceva dintr-ale Scripturii, să te arăţi, după glasul Apostolului, că pe cele ce le-ai surpat, iarăşi le zideşti, făcându-te pe sineţi călcător de lege (cf. Gal. 2: 18) -, ci mai vârtos, pre­cum ai început şi ai mărturisit smerenia în­aintea lui Dumnezeu şi a îngerilor, aşa până în sfârşit păzeşte-o.

Aşijderea şi răbdarea pe care o ai arătat ca să fii primit în mănăstire în multe zile înaintea porţilor aşteptând şi cu lacrimi rugându-te, sârguieşte-te şi pe aceasta a o spori, căci, cu adevărat, ticălos lucru este acela ca, dator fiind tu în fiecare zi a adăuga lângă căldura cea dintâi şi spre desăvârşire a te sui, să te împuţinezi de dânsa şi către cele de jos iarăşi să te întorci. Căci nu cel ce începe [lucrul] cel bun este fericit, ci cel ce până în sfârşit petrece întru acesta; pentru că şarpele ce se târăşte pe pământ, călcâiul nostru de-a pururea îl păzeşte, adică ieşi­rea noastră din viaţă pururea cu vicleşug o pândeşte; şi până la sfârşitul vieţii noastre stăruie ca să ne împiedice pe noi; şi, pentru aceasta, a începe bine nu va folosi la nimic, nici începutul lepădării şi fierbinţeala, de nu se va face aşijderea şi sfârşitul deopotrivă cu începutul; încă şi smerenia lui Hristos, pe care acum înaintea Lui o ai făgăduit, nu într-alt fel va fi adeverită, de nu o vei arăta pe aceasta până în sfârşit.

Deci, după Scriptură, dacă te-ai apropiat de slujirea lui Dumnezeu, găteşte inima ta nu către răsuflări [odihne] şi vese­lii, ci către ispite şi necazuri, că prin multe necazuri se cuvine nouă a intra în Împărăţia cerurilor; că strâmtă şi necăjicioasă este calea care duce în viaţă, şi puţini sunt cei ce o află pe dânsa (cf. Matei 7: 14). Deci, ia aminte la cei puţini şi buni, şi din pilda lor canoniseşte-ţi [rânduieşte-ţi] viaţa ta; să nu iei aminte la cei trândavi şi nebăgători de seamă, măcar şi mulţi de vor fi. Că zice: „Mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi” (Matei 22: 14), şi mică este turma căreia Tatăl a binevoit a-i da Împărăţia (Luca 12: 32); nu socoti a fi păcat mic făgăduirea desăvârşirii, iar apoi urmarea celor trân­davi şi leneşi. (Avva Cassian)

(Everghetinosul, vol. 1-2, traducere de Ștefan Voronca, Editura Egumenița, Galați, 2009, pp. 168-169)

Opinii

Nu există încă recenzii.

Numai clienți autentificați care au cumpărat acest produs pot scrie o recenzie.