„Fraţilor, să ne rugăm neîncetat cu luare-aminte şi cu atenţie. Să nu lăsăm mintea să hoinărească în timpul rugăciunii. Că la ce te gândeşti, la aceea te şi închini şi rugăciunea se preface în păcat, că te închini idolilor din minte, iar nu lui Hristos. Deci să cerem ajutorul lui Dumnezeu ca să ne putem ruga cum trebuie.”

— Protosinghel Nicodim Mandita
8.00 lei

         Câţi se poartă în Duhul lui Dumnezeu, aceia sunt fiii lui Dumnezeu, a zis dumnezeiescul Apostol (Ioan 1, 12-13). Aşadar, a se învrednici cineva Duhului Sfânt şi a se face fiu al

Citeste tot
15.00 lei

                       Învierea lui Hristos din morţi – fundamentul religiei creştine    Învierea Domnului ca fapt istoric şi fapt al revelaţiei dumnezeieşti Pentru adevăraţii

Citeste tot
10.00 lei

Precuvântare Sprijinit fiind de Darul lui Dumnezeu, cu ajutorul Lui m-am ridicat şi eu pe scena lumii acesteia, ca şi oricare din frăţiile voastre, iubiţii mei cititori, pentru a executa, pe câ

Citeste tot
9.00 lei

Cum l-am cunoscut pe „Omul lui Dumnezeu“ De cum am pus mâna pe condei pentru ca să încep a scrie această lucrare, mi-a şi fulgerat prin minte gândul că unii dintre fraţii noştri creştini

Citeste tot
7.00 lei

         Autobiografie   M-am născut la Plevna – Bulgaria, la 14 mai 1914, unde familia părinţilor mei, ca şi mulţi alţi aromâni, s-au stabilit, după ce legendara aşezare aromâne

Citeste tot
Shadow

Noul Materic

Sophia / Metafraze Adevărate diamante care ne înfățișează condiția feminină în toate iposta

24.00 lei